Kalendarium

Środa, 2019-01-23

Imieniny: Fernandy, Jana

Statystyki

  • Odwiedziny: 267175
  • Do końca roku: 342 dni
  • Do wakacji: 149 dni

HISTORIA 32 DRUŻYNY HARCERSKIEJ

 

Historia - 32 Drużyna Harcerska

30.VI.1964r-W szkole były zorganizowane drużyny harcerskie.

30.VIII.1965r-Pojawilo się nazwisko p. Barbary Barczyńskiej, która otrzymała wychowawstwo w kl.I.

24.VI.1966r-P.Barbara Barczyńska oprócz kl. I, matematyki, fizyki, chemii, wych. fizycznego otrzymuje harcerstwo.

Drużyna harcerska przejawia dużą działalność w pracach społecznych. Harcerze(30) sadzili las. Przepracowali 6 godz. na sumę 1570 zł.

28.VIII.1966r-P.Barbara Barczyńska prowadzi dalej drużynę harcerską.

26.IV.1967r-Kierownik szkoły polecił nauczycielom i wychowawcom by uczniowie dostatecznie należeli do harcerstwa.

17.X.1967r-Harcerze brali udział w akcji „Aurora".

15.X.1967r -Urządzili wieczornicę z okazji 50 rocznicy Rewolucji Październikowej.

18.X1967r-Trzy harcerki( Jędrychowska. Jakubowska, Makieła) zostały wytypowane aby zawieżć meldunek o wykonaniu zadania i list do pionierów radzieckich do Komendy Hufca.

28.IV.1968r- Drużyna Harcerska nr 42 daje przedstawienie z okazji 1 Maja.

17,VI.1974r-Drużynę harcerską przejmuje p. Kazimiera Sikora. Prowadzi drużynę do18.III.1977r i odchodzi na urlop macierzyński. Wraca 20.VIII.1977r i prowadzi ją nadal do

1.IX.1982r Młodzież harcerska jest karna i zdyscyplinowana. Dba o wygląd mundurów. Prawie wszyscy są umundurowani. Wspólnie z Samorządem Szkolnym pomagają organizować uroczystości szkolne.

Od 1.IX.1982r do 22.VI.1983r, drużynę prowadzi p. Małgorzata Syguła. Praca drużyny układała się zadowalająco. Odbywały się zbiórki i ogniska. Harcerze wzięli udział w alercie „Las czeka Twojej pomocy". Młodzież zbierała stonkę i sadziła las.

28.VIII.1984r -rużynę przejmuje p. Danuta Słaboń.

30.VIII.1985r- p. Maria Zegadło.

30.VIII.1990r-p.Beata Gozdur. Do organizacji harcerskiej należeli uczniowie kl. VII i VIII. Zbiórki odbywały się według potrzeb oraz co trzeci czwartek każdego miesiąca. Były organizowane ogniska, gry sportowe oraz pogadanki informujące o sytuacji w Związku. Harcerze pomagali również w pracach na rzecz szkoły.

27.VIII.1991r-Opiekunem drużyny zostaje p. Dorota Jaworska.

23.I.1992r-Drużyna harcerska zorganizowała „Wieczór andrzejkowy".

Harcerze brali udział w pomocy starszym pod hasłem „Niewidzialna ręka". Zorganizowali kulig dla kolegów z młodszych klas. Pomagali również przy zorganizowaniu Ślubowania kl.I, przedstawienia choinkowego i Dnia Babci.

1.VII.1992r- drużyna liczy 14 osób. Drużyna nosi nazwę „Zwiastuny" i jest podzielona na cztery zastępy:

„Zwiastuny wiosny",

„Zwiastuny lata",

„Zwiastuny jesieni",

„Zwiastuny zimy".

Zorganizowany został Turniej Gry w Tenisa Stołowego, a 1VI. zawody gry w piłkę nożną.

10.IX.1992r Drużynę nadal prowadzi p. Dorota Jaworska. Drużyna liczy 17 osób i jest podzielona na dwa zastępy: „Niebieskich" i „Czarne stopy". Drużyna zajęła się wystrojem harcówki, zbiorem i sprzedażą butelek. Otrzymane pieniądze drużyna przeznaczyła na zakup lampek do harcówki oraz bloków i farb.

1.XI.1992r

Harcerze wyznaczyli sobie warty przy grobie nieznanego żołnierza.

Harcerze sprzątnęli mogiły poległych żołnierzy oraz inne opuszczone i zaniedbane.

10.XI.1992r.

DH przygotowała  „Wieczór andrzejkowy"

21.XII.1992r- DH wybrała się do lasu w celu zawieszenia karmników i dokarmienia zwierząt  w zimę.

4.I.1993r- D.Jaworska

Drużyna liczy 17 osób. Zastępy „Niebieskich" „Czarne stopy". DH uczestniczy we wszystkich ur. szkolnych, zorganizowała w szkole „Bal przebierańców", dwa kuligi, ogniska, dokarmiali ptaki, sprzedawali butelki.

30.VII.1993r-ZHP D.Jaworska

25.VI.1999r-DH „Czarne Jagódki"

Zapisanych w drużynie 14 osób. Zastępowi - Łukasz Cieśla i Izabela Makowska.

Harcerze uczestniczyli w uroczystościach  szkolnych, przygotowywali różne konkursy, wykonali gazetkę „Gwiazdeczka".

Uczniowie osiągający bardzo dobre wyniki w nauce pomagali uczniom słabszym, mającym trudności w opanowaniu  wiadomości.

Harcerze po zajęciach szkolnych grali w piłkę. Uczestniczyli w wycieczce rowerowej po najbliższej okolicy podczas której rozpalili ognisko i piekli kiełbaski.

Odbyła się wycieczka do Sędziszowa na film Pt. „Ogniem i mieczem" oraz na cmentarz poległych partyzantów w Swaryszowie. Harcerze poznali historię tego tragicznego miejsca.

27.VIII.1999r-DH prowadzą A. Szymańska, M. Flak

20.I.2000r-DH „Czarne jagódki" liczy 14 członków. Zabawa andrzejkowa połączona z wróżbami  i konkursami, pomoc ucz. słabszym ,udział w wigilii  Świat Bożego Narodzenia- występy  w Jasełkach, udział w akcji „Sprzątanie Świata", wspólne dyskoteki ,spotkania przy ognisku.

21.VI.2000r -Drużyna liczy 20 członków. Nosi nazwę „Czarne Jagódki".

Zastępowi: Justyna Flak, Izabela Makowska

-organizacja wieczoru „Andrzejkowego"

- pomoc uczniom słabszym

- organizowanie wigilii

-porządkowanie grobów zmarłych.

-prowadzona jest kronika harcerska w której znajdują się sprawozdania  ze zbiorem ilustracji.

26.X.2000r- p. Słaboń, p. M. Ślęzak

12.II.2001r-ZHP p. M. Flak

20.II. 2001r-Od pierwszego września do 31. października opiekunką była M. Ślęzak

od 1 listopada 2000 obowiązki przejęła p. D. Słaboń.

Od stycznia drużyna została zawieszona.

W związku z decyzją SU o potrzebie kontynuowania działalności drużyny, działalność wznowiono, a opiekunką została p. M. Flak.

Za okres działalności p. M. Ślęzak tj. od 1.09 do 31.10.2000r. zostały przeprowadzone następujące zbiórki:

1. Spotkanie organizacyjne, zapoznanie się z planem  drużyny,  wybór drużynowego i przyjęcie nowych członków.

2. Porządkowanie harcówki, zmiana dekoracji.

3. Ognisko z pieczeniem kiełbasek i ziemniaków.

4. Historia i tradycja ZHP

5.VI.2001r-Harcerze przygotowali w tym czasie dwie uroczystości pożegnalne: p. C. Ślęzak i p. K. Sikory. W czerwcu na podsumowanie działalności drużyny został zorganizowany rajd rowerowy po okolicy z ogniskiem i pieczeniem kiełbasek.

27.VIII.2001r-Drużynę Harcerską prowadzi dalej p. M. Flak

21.II.2002 r-„Czarne jagódki" liczy 24 harcerzy

Zastępowi: J. Flak, P. Oczko.

Zbiórki odbywały się raz w miesiącu, a także na prośbę harcerzy  w piątki po lekcjach. Odbywały się mecze piłki  nożnej między zastępami. Harcerze sami zorganizowali  wieczór andrzejkowy  z wróżbami  i poczęstunkiem , wieczerze wigilijną. Zastępowe brały udział podczas ferii w szkoleniu dla zastępowych  w Żarczycach Dużych.

J.Flak otrzymała dyplom za zdobycie I miejsca w Turnieju Strzeleckim.

Kronikę prowadziła M. Pieczykura, E. szerszeń, J. Wojsław.

20.VI.2002r-odbyła się wycieczka rowerowa do Szczekocin,

- akcja „Grosik,

- harcerze uczestniczyli w zajęciach z Harcmistrzem M. Liburskim w Jędrzejowie,

- Święto wiosny,

- mecze piłki nożnej  w piątki  po zajęciach lekcyjnych,

-J. Flak i Sz. Flak wezmą udział w wypoczynku letnim pod namiotami w Bocheńcu koło Małogoszcza.

-kronikę prowadziła M.Pieczykura.

22.I.2003r- zmiana sali na harcówkę i nazwy drużyny na „Drapieżne ptaki"

- drużyna liczy 20 członków,

- występowaliśmy z kolędami w kościele,

- promowanie zdrowego stylu życia-wykonaliśmy plakaty,

- wzięliśmy udział w obchodach  90-lecia harcerstwa na na Ziemi Kieleckiej w Wodzisławiu.

18.VI.2003r-drużyna została podzielona na cztery zastępy. Zastępowi to:

Sz. Flak, D. Strzelec,

M. Pieczykura i J. Wojsław.

-odbył się rajd rowerowy(dwudniowy) do Raszkowa-zwiad terenowy, ognisko, dyskoteka, nocleg. Rano wspólne śniadanie, wpis pamiątkowy do kroniki harcerskiej i powrót do domu,

-trzy harcerki zakupiły mundurki,

-gra w piłkę nożną była stałym elementem spotkań drużyny, zwracaliśmy uwagę na bezpieczeństwo i kulturalne zachowanie się w czasie gry-przyczyniliśmy się do zdobycia Pucharu Wójta Gminy.

1.IX.2003r-Zastępowe: K. Miśkiewicz, J. Wojsław.

27.X.2003r-Odbyła się zabawa andrzejkowa. Zaproszonymi gośćmi byli uczniowie Szkoły Podstawowej w Węgrzynowie.

17.XII,2003r-Poraz pierwszy w naszej szkole przyjęliśmy Betlejemskie Światło Pokoju. Przekazaliśmy je ks. proboszczowi Cz. Kasprzykowi.

BŚP odebrały w Komendzie Hufca w Jędrzejowie: K. Miśkiewicz, J. Wojsław.

2004r-Zastępowe w tym roku to: K. Skrobich, K. Więcek, J. Strzelec, M. Flak- kronikarz.

22.XI.2004r- K. Skrobich, K. Więcek, M. Flak, dhna M.Flak i p.K.Słaboń byli z życzeniami u Wójta Gminy Słupia Janusza Grabka i podziękowaniem za zaangażowanie i pracę na rzecz 32 DH.

22.VI.2004r- urządzaliśmy harcówkę,

- trzy zbiórki przeznaczone były na przygotowanie się harcerzy do złożenia Przyrzeczenia Harcerskiego,

- odbył się rajd „Myśli Braterskiej" w Jędrzejowie i Turniej Tenisa Stołowego,

- biwak w Raszkowie  i pierwszy rajd pieszy.

9.I.2005r-WOŚP, wolontariuszami byli: M. Flak, M. Pasek, K. Skrobich, K. Więcek.

Wzięliśmy udział po raz pierwszy.

27.I.2005r - nowa metodyka harcerska dotyczy próby harcerki  i harcerza oraz zdobywania stopni harcerskich,

- akcja „Bohater roku 2004r,

- uczestniczyliśmy w 30 rocznicy nadania imienia  Mikołaja Reja Hufcowi ZHP w Jędrzejowie. Rodzice pomagali nam w wykonaniu tego zadania odwożąc i przywożąc nas własnymi  samochodami  z Sędziszowa,

- zdobyliśmy dyplom za pomyślnie zakończoną akcję „Bohater 2004r, a uczestnicy dostali plakietki.

- Kolędowaliśmy po wsi Obiechów- po raz pierwszy.

3.VI.2005r-Odbył się IV Rajd Szlakiem Kosynierów z okazji 211 Rocznicy Bitwy T.Kościuszki pod Szczekocinami.

16.X.2005r-Odbyła się Ogólnopolska Zbiórka Publiczna na Fundusz Stypendialny dla uzdolnionych uczniów gimnazjum i liceum.

Pieniądze zbierały: K. Skrobich, K. Więcek, M. Flak.

IX. 2006r-Zastępowi:P.Witkowski, D. Molenda.   Kronikarz: D. Miśkiewicz.

XII.2006r-Kolędowaliśmy po wsi Dąbrowica,

I.2007r-Wolontariusze WOŚP To: D. Miśkiewicz P.Witkowski, D. Molenda.

IX.2007r-Zastępowe: P.Witkowska, M.Nowak

Kronikarz: A.Flak

X.2007r-Odbyła się wycieczka rowerowa do Swaryszowa na cmentarz poległych w czasie II wojny światowej.

X.2007r-VII Dzień Papieski. Kwestowały: A. Flak, P. Witkowska, M. Nowak.

XII.2007r-Przyjęliśmy Betlejemskie Światło Pokoju i zorganizowaliśmy wieczerzę wigilijną. Gościem zaproszonym była p. dyr. A. Wiekiera.

BŚP przekazaliśmy w tym roku z-cy Wójta Gminy Słupia p. Piotrowi Kozieł. BŚP wręczały A. Flak i P. Witkowska, była z nami również dhna B. Gozdur

I.2008r-Wolontariuszkami WOŚP były: A.Flak, P.Witkowska, M.Nowak.

15.IV.2008r-Konkurs Ruchu Drogowego w Sędziszowie na etapie gminnym. Zajęliśmy I m w Gminie Słupia. Udział wzięli: A. Flak, M. Skrobich, N. Stolarczyk.

10.V.2008r-Drużyna Harcerska uczestniczyła w uroczystości nadania imienia Bohaterów Armii Krajowej w Obiechowie.

6.VI.2008r-VII Rajd Szlakiem Kosynierów.

Wzięliśmy aktywny udział i uzyskaliśmy:

-Dyplom dla Szkoly Podstawowej w Obiechowie za zajęcie III m w,, Konkursie Piosenki Turystycznej" z okazji 214 Rocznicy Bitwy Tadeusza Kościuszki pod Szczekocinami,

-za udział w Konkursie,, Czy Znasz Szlak Kosynierów" dyplomy otrzymały:

M. Nowak-I m

K. Rejek-II m

P. Łukasiewicz- III m

A. Flak- IV m

-Przyrzeczenie Harcerskie

IX.2008r-Zastępowi: P. Łukasiewicz, D. Kwiecień .

Kronikarz: K. Rejek.        Wolontariuszami byli :P. Łukasiewicz, P.Cieśla, P. Kwiećień

IX.2009r-Zastępowi: M. Partyka, A. Wójcik.

Kronikarz: P. Kwiecień.      Wolontariuszami byli: P. Kwiecień, M. Partyka, K. Skutnik.

-45  Pieszy Rajd Ziemi Jędrzejowskiej,

-zabawa andrzejkowa z udziałem dzieci z Domu Dziecka z Nagłowic, akcja charytatywna na rzecz dzieci - wręczyliśmy przybory szkolne

-Przyrzeczenie Harcerskie

IX.2010r- Zastępowi: M.Partyka, A.Wójcik.

-46 Rajd  Pieszy Rajd Ziemi Jędrzejowskiej

-Ogólnopolski Turniej w Ruchu Drogowym

-I m dla szkoły na etapie gminnym,

- indywidualnie: I m Sz.Łysek, II m P.Grela.

-M.Partyka I m w OTWP na etapie gminnym, II m na etapie powiatowym

-Przyrzeczenie Harcerskie

IX.2011r-Zastępowi: M. Partyka, A. Wójcik. Kronikarz: G. Grela.

Wolontariuszami byli: K. Skutnik, P. Pechta, J. Pechta, J. Flak.

-Uzbieraliśmy w tym roku rekordową kwotę 900 złotych dla dzieci z chorobami neurologicznymi i nefrologicznymi.

-Przeprowadziliśmy akcję „Mikołaj o tobie nie zapomni" zbierając przybory szkolne dla dzieci z Domu Dziecka w Nagłowicach. Współpracowaliśmy w tym zakresie z 11 Gromadą Zuchową.

-Uczestniczymy w zajęciach na basenie.

-M. Partyka, G. Grela, P. Pechta wzięli udział w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczj na etapie gminnym.

-M.Partyka - I m

-G.Grela- II m