Kalendarium

Piątek, 2018-12-14

Imieniny: Alfreda, Izydora

Statystyki

  • Odwiedziny: 258772
  • Do końca roku: 17 dni
  • Do wakacji: 189 dni

MAŁE KROKI - WIELKI CEL

 

 

 

 

Podsumowanie projektu unijnego ,,Małe kroki - wielki cel".

                                                                

 

Program                             Program Operacyjny Kapitał Ludzki

 

Priorytet                             IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

 

Działanie                            9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnianie wysokiej jakości  usług edukacyjnych  świadczonych  w systemie oświaty"

 

Poddziałanie                      9.1.2 „ Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do      edukacji oraz zmniejszenie różnic w                                                   jakości usług edukacyjnych”

 

Tytuł Projektu                    „Małe kroki – Wielki cel”

 

Nr umowy                           UDA- POKL.09.01.02-26-147/10-00

 

Instytucja Pośrednicząca   Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego

 

Beneficjent                         Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Armii Krajowej w Obiechowie

 

 

  W dniu 30 czerwca 2012 r. w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Armii Krajowej w Obiechowie zakończył się projekt pn. „Małe kroki- wielki cel” realizowany  od 01.09.2010r do 30.06.2012r. W tym celu w trzy miesiące po zakończeniu projektu przeprowadzono ankietę ewaluacyjną dla uczestników Projektu pn. ,,Małe kroki-wielki cel ’’. Wyniki ankiety posłużyły  do oceny stopnia realizacji rezultatów miękkich Projektu. Ankieta była anonimowa.

Beneficjenci poproszeni zostali  o wybranie właściwej odpowiedzi i zaznaczenie jej na sześciostopniowej skali znakiem ,,X”. Oto wyniki ankiety, która posłuży do opracowania Raportu ewaluacyjnego.

1.Czy jesteś zadowolony z uczestnictwa w  Projekcie ,,Małe kroki-wielki cel?” 

 

6

5

4

3

2

1

Razem

58%-27

34%-16

2%-1

4%-2

 

 2%-1         

Dz.

65%-13

35%-7

 

 

 

 

Ch.

53%-14

35%-9

4%-1

7%-2

 

4%-1

 

 

 

 

 

 

 2.Czy zauważyłeś wzrost motywacji, bądź chęci do nauki po uczestnictwie w Projekcie ,,Małe kroki - wielki cel?”.          

 

6

5

4

3

2

1

Razem

28%-13

45%-21

17%-8

4%-2

6%-3

               

Dz.

40%-8

55%-11

5%-1

 

 

 

Ch.

19%-5

37%-10

26%-7

7%-2

11%-3

 

 

 

 

 

 

  3.Czy uczestnictwo w Projekcie ,,Małe kroki - wielki Cel” umocniło u Ciebie wiarę w poczucie własnej wartości? 

 

6

5

4

3

2

1

Razem

40%-19

26%-12

28%-13

4%-2

2%-1

               

Dz.

50%-10

40%-8

10%-2

 

 

 

Ch.

33%-9

15%-4

41%-11

7%-2

4%-1

 

 

 

 

 


 

4.Czy uczestnictwo w Projekcie ,,Małe kroki – wielki cel” zwiększyło u Ciebie zaufanie we własne możliwości? 

 

6

5

4

3

2

1

Razem

39%-18